Menu
Reklama

Spis wszystkich świąt w roku
Fajne kartki internetowe
Wszystko o Google Sztuki Walk Japońskich
Sztuki Walk Chińskich
Kobieto, jesteś piękna
Produkcja gier html5
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Co to jest IMGW?
IMGW, to skrót od nazwy: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Instytut ten zajmuje się pomiarami i obserwacjami hydrologicznymi i meteorologicznymi.
Główne zadania IMGW obejmują:
- Prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinach związanych z działalnością Instytutu.
- Prowadzenie systematycznych pomiarów i obserwacji przy pomocy podstawowych systemów i sieci pomiarowych.
- Zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie materiałów pomiarowych i obserwacyjnych krajowych i zagranicznych.
- Opracowywanie i rozpowszechnianie prognoz i ostrzeżeń dla osłony ludności oraz gospodarki narodowej i obronności Państwa.
- Prognozowanie jakości zasobów wodnych i zanieczyszczeń atmosfery.
- Opracowywanie ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących.
- Wydawanie opinii i ekspertyz z dziedzin będących przedmiotem działalności Instytutu.
- Konstruowanie, badanie, wytwarzanie, sprawdzanie i legalizacja aparatury i sprzętu.
- Prowadzenie prac normalizacyjnych i unifikacyjnych związanych z działalnością Instytutu.
- Uczestniczenie w działalności Światowej Organizacji Meteorologicznej i innych agend wyspecjalizowanych ONZ oraz prowadzenie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

Powyższy tekst pochodzi ze strony internetowej instytutu.
Więcej informacji na temat tego instytutu znajdziesz na jego oficjalnej stronie internetowej:www.imgw.pl
Gadżety na komórkę - Panasonic
Reklama
Copyrights & Design KATILA