Menu
Reklama

Spis wszystkich świąt w roku
Fajne kartki internetowe
Wszystko o Google Sztuki Walk Japońskich
Sztuki Walk Chińskich
Kobieto, jesteś piękna
Produkcja gier html5
Klimat
Czym jest klimat?
Klimat jest to szereg zjawisk pogodowych, charakterystycznych dla danego obszaru w jakimś okresie czasu - zazwyczaj okres ten należy do przedziału od 30 do 50 lat.
Ziemski klimat kształtowany jest przez cztery główne procesy klimatotwórcze:
- obieg wody (cykl hydrologiczny),
- obieg ciepła (promieniowanie słoneczne),
- krążenie powietrza (cyrkulacja atmosfery),
- czynniki geograficzne (m.in.: układ lądów i oceanów, szerokość geograficzna, ukształtowanie terenu, prądy morskie, szata roślinna, działalność człowieka, pokrycie śniegiem i lodem).
Gadżety na komórkę - Mitsubishi
Reklama
Copyrights & Design KATILA