Menu
Reklama

Spis wszystkich świąt w roku
Fajne kartki internetowe
Wszystko o Google Sztuki Walk Japońskich
Sztuki Walk Chińskich
Kobieto, jesteś piękna
Produkcja gier html5
Klimatologia
Czym jest klimatologia?
Klimatologia jest tą dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem klimatu.
Badane są:
- odmiany klimatu,
- procesy kształtowania klimatu,
- wpływ czynników geograficznych na przebieg procesów kształtowania klimatu.

Do zadań klimatologów należy szczegółowe opisywanie klimatów w różnych miejscach na Ziemi. Klimatolodzy zajmują się również badaniem klimatów w różnych epokach geologicznych i okresach historycznych - zmiana klimatu na przestrzeni lat.
Gadżety na komórkę - Motorola
Reklama
Copyrights & Design KATILA